Bộ sưu tập: KIỂM TRA ADN

Xét nghiệm DNA riêng tại NADclinic

Tìm hiểu sức khỏe của bạn ở cấp độ tế bào với hàng loạt xét nghiệm DNA của chúng tôi tại NADclinic. Phạm vi xét nghiệm DNA của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn ý tưởng rõ ràng về những gì đang diễn ra bên trong cơ thể bạn bằng cách phân tích DNA của bạn. Bằng cách sử dụng các xét nghiệm DNA này, chúng tôi có thể đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp cho nhiều vấn đề khác nhau dựa trên kết quả của bạn.