Bộ sưu tập: Chẩn đoán

Các công cụ chẩn đoán của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu được đặc điểm di truyền, tuổi sinh học và mức dấu ấn sinh học hiện tại của mình. Dữ liệu này rất quan trọng trong việc giúp bạn tối ưu hóa sức khỏe và tuổi thọ của mình bằng chế độ dinh dưỡng và bổ sung phù hợp.

Diagnostics